1. KOMENDANCI TERENOWYCH I ZAKŁADOWYCH FORMACJI OBRONY CYWILNEJ – szkolenie podstawowe.

2. PRACOWNICY DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ORAZ ZARZĄDZ. KRYZYS. W JEDNOST. SAMORZĄD. ORAZ W ZAKŁAD. PRACY – szkolenie podstawowe.

3. KIEROWNICY ZAKŁADÓW PRACY - szkolenie podstawowe.

4. KOMPENDIUM WIEDZY OBRONNIKA - szkolenie specjalistyczne.doc

5. KANDYDACI NA INSTRUKTORÓW OBRONY CYWILNEJ - szkolenie specjalistyczne

6. POSŁUGIWANIE SIĘ NORMĄ ATP 45D –szkolenie specjalistyczne

Kliknij na któryś z powyższych linków aby pobrać właściwą ofertę oraz Zapisz... aby zapisać ją na dysk.

Design by Albert Kowalewski Copyright © 2008

statystyka