1. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU W ZAKRESIE SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI POSIADANYCH PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI (W TYM OBSŁUGA AGREGATÓW) – szkolenie podstawowe.

2. KOMENDANCI TERENOWYCH I ZAKŁADOWYCH FORMACJI OBRONY CYWILNEJ – szkolenie podstawowe.

3. PRACOWNICY DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ORAZ ZARZĄDZ. KRYZYS. W JEDNOST. SAMORZĄD. ORAZ W ZAKŁAD. PRACY – szkolenie podstawowe.

4. KIEROWNICY ZAKŁADÓW PRACY - szkolenie podstawowe.

5. KOMPENDIUM WIEDZY OBRONNIKA - szkolenie specjalistyczne.doc

6. KANDYDACI NA INSTRUKTORÓW OBRONY CYWILNEJ - szkolenie specjalistyczne

7. POSŁUGIWANIE SIĘ NORMĄ ATP 45B –szkolenie specjalistyczne

8. PRACOWNICY DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ORAZ ZARZĄDZ. KRYZYS. W JEDNOST. SAMORZĄD. szkolenie specjalistyczne

9. WÓJTOWIE, BURMISTRZOWIE, PREZYDENCI, STAROSTOWIE – szkolenie podstawowe

Kliknij na któryś z powyższych linków aby pobrać właściwą ofertę oraz Zapisz... aby zapisać ją na dysk.

Design by Albert Kowalewski Copyright © 2008

statystyka