MIEDZYWOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA OBRONY CYWILNEJ I ADMINISTRACJI MAREK IGNASIAK W BIAŁYMSTOKUMiędzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej i Administracji Marek Ignasiak w Białymstoku rozpoczął działalność szkoleniową w 2012 roku, wypełniając lukę jaka powstała po likwidacji (przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) Międzywojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku z siedzibą w Zaściankach.

Kadra organizacyjna i dydaktyczna działająca przez siedemnaście lat w MOSOC zdecydowała się na podtrzymanie dobrych tradycji i dobrej opinii na temat kształcenia w Białymstoku i po rocznej przerwie reaktywowała Ośrodek, odpowiadając tym, na zgłaszane zapotrzebowanie i wnioski rozczarowanych likwidacją uczestników szkoleń z całej Polski.

Mamy nadzieję, że podtrzymamy dobrą opinię oraz wiodącą rolę, jaką wypełniał MOSOC w ostatnich latach w organizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

W lipcu 2012 roku podczas wspólnie realizowanych z Komendą Główną PSP warsztatów, dyrektor ośrodka Marek Ignasiak otrzymał od Szefa Obrony Cywilnej Kraju pamiątkowy grawerton w podziękowaniu za działalność szkoleniową realizowaną w obszarze Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.Główne zadanie Ośrodka:
prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania w sytuacjach kryzysowych i sprawach obronnych oraz szeroko pojętej administracji..


Podstawowe usługi realizowane przez ośrodek:  1. kadry kierowniczej administracji rządowej w tym administracji zespolonej
   i niezespolonej;

  2. kadry kierowniczej administracji samorządowej;

  3. pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. obronnych i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz w zakładach pracy;

  4. przedsiębiorców, pracodawców, kierowników jednostek organizacyjnych;

  5. instruktorów obrony cywilnej;

  6. komendantów formacji obrony cywilnej i innych jednostek organizacyjnych;

  7. formacji obrony cywilnej i innych jednostek organizacyjnych;

  8. pracowników zakładów pracy w zakresie powszechnej samoobrony;
Kadra dydaktyczna


Kadrę dydaktyczną stanowi zespół około 50 wykładowców o wysokich kwalifikacjach merytorycznych wywodzących się zarówno z organów administracji rządowej i samorządowej jak i z ośrodków akademickich, a także z policji, wojska i straży pożarnej szczebla wojewódzkiego i krajowego. Szczególnym kryterium przy doborze wykładowców jest nie tylko teoretyczna znajomość zagadnień, ale i wiedza pozwalająca łączyć teorie z praktyką.


Miejsce szkoleń:


 1. szkolenia:

 2. adnotacja o miejscu szkolenia każdorazowo zawarta jest w ofercie konkretnego szkolenia.


Rodzaje szkoleń:


 1. szkolenia podstawowe:


 1. szkolenia doskonalące i specjalistyczne:


3. szkolenia inne: